LOGO

Contatti

Tentamus Agriparadigma S.r.l.
Via Faentina, 224
48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544/464221
Fax. 0544/463416
e-mail: agriparadigma@agriparadigma.it

Area Commerciale
Responsabile: Mugnaini Eros - mugnaini@agriparadigma.it
Ufficio commerciale: commerciale@agriparadigma.it

Area Tecnico-organizzativa
Responsabile: Baravelli  Pierluigi – baravelli@agriparadigma.it

Area Ricerca e Sviluppo
Responsabile: Luciani Gian Piero – luciani@agriparadigma.it

Area Qualità
Responsabile: Magnani Milena – – magnani@agriparadigma.it

Area Amministrativa
Responsabile: Liverani Cinzia – liverani@agriparadigma.it
Ufficio amministrazione: amministrazione@agriparadigma.it

Servizi
Accettazione campioni: analisi@agriparadigma.it
Ritiro campioni/campionamento alimenti: logistica@agriparadigma.it
Campionamento analisi ambientali: proveesterne@agriparadigma.it